Vakantie en schooltijden

Vakanties
Herfstvakantie
16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie
25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie
19 t/m 23 februari 2024
Goede vrijdag
Vrijdag 29 maart 2024
Tweede paasdag
Maandag 1 april 2024
Meivakantie
29 april t/m 10 mei 2024
Koningsdag
27 april 2024
Hemelvaart
Valt in de meivakantie
Tweede Pinksterdag
Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie
15 juli t/m 23 augustus 2024
Schooltijden
Maandag: 8.30 tot 14.15 uur
Dinsdag: 8.30 tot 14.15 uur
Woensdag: 8.30 tot 12.30 uur
Donderdag: 8.30 tot 14.15 uur
Vrijdag: 8.30 tot 14.15 uur
(gr. 1, 2 en 3 tot 12.30 uur)
Voor groep 3 t/m 8 geldt: Vijf minuten voor schooltijd gaat de eerste bel. De leerlingen gaan bij de eerste bel zelfstandig naar binnen, zodat bij de tweede bel iedereen in de klas zit en we kunnen beginnen met de lessen.

Vrije dagen

Soms heeft de school of hebben bepaalde groepen een dag of een dagdeel vrij in verband met studie of overleg. De data van deze incidentele dagdelen staan in de jaarkalender vermeld, die aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt.  Aanvullende informatie krijgt u via de nieuwsbrief, die om de week op donderdag via het ouderportaal wordt verspreid.