Welkom bij PCB De Pelikaan

Protestants Christelijke Basisschool te Putten
'Samen groeien naar zelfstandigheid'

We heten u van harte welkom op onze basisschool De Pelikaan.
In het westen van de wijk Putter Eng staat onze school, een wijk die gekenmerkt kan worden als gezellig en steeds weer verjongend.
Onze school, ons team en ons onderwijs zijn samen te vatten in: zicht op ieder kind, betrouwbaar, christelijk,
warme banden met ouders, brede zorg, kinderen worden in hun waarde gelaten.