Het team

Ons team bestaat uit 13 leerkrachten, 1 leerkrachtondersteuner, een directeur, 3 MT-leden,  2 onderwijsassistenten, administratief medewerkster en een conciërge.

In onze  groepen zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor het dagelijkse werk met de kinderen. De school staat onder leiding van de directeur en schoolleider.

Naast het vaste team werken er op onze school regelmatig stagiaires van de Pabo 'CHE Ede', van het 'ROC Amersfoort' en van 'Landstede Harderwijk'. Wij hopen dat deze aankomende leerkrachten en leerkrachtondersteuners door een goede begeleiding zullen uitgroeien tot professionele deskundigen. In onze school is een leerkracht opgeleid om aankomende en beginnende leerkrachten deskundig te kunnen coachen (ICO). Voor onze school is dat meester Fred Goedhart.

Met ingang van het schooljaar 2017/2018 draait de Pelikaan mee in het netwerk PLG-leergemeenschappen van de PABO CHE te Ede. In principe is dit een kwaliteitskeurmerk: hiermee geeft de CHE aan dat zij ons de beste derdejaars-studenten toevertrouwen.

Goede scholing is van groot belang voor blijvende professionaliteit. We streven ernaar om elk jaar te zoeken naar een scholingstraject dat past bij ons gehele team. Inmiddels zijn we gecertificeerd Kanjerschool geworden en hebben we ons gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid. Juf Hanneke Uding is hierbij onze specialist.

Daarnaast worden er ook individuele wensen van leerkrachten ondersteund. Te denken valt dan aan cursussen met betrekking tot management, interne begeleiding, remedial teaching, ICT, klassenorganisatie en specifieke didactische/pedagogische onderwerpen, zoals scholing van een reken- en taalcoördinator.

Aan school is juf Hilde van Panhuis verbonden als intern begeleider. Juf Anouk van Emous is de specialist op het gebied van ICT en juf Aly Meindertsma is de specialist op het terrein van taal en spelling.  Onze rekenspecialist is meester Fred Goedhart.