schoolgids en schoolplan

In de schoolgids schetsen wij een beeld van onze school. U krijgt een idee van dat wat wij belangrijk vinden en wat wij onze leerlingen meegeven. klik hier voor de schoolgids

Naast de schoolgids is er ook een schoolplan. In het schoolplan staan onder andere de analyse van de school, de visie en de beleidsvoornemens voor de periode 2019-2023.  klik hier voor het schoolplan