Schoolkalender, vakantie en vrije dagen

Schoolkalender
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle gezinnen een schoolkalender toegestuurd, via het ouderportaal. De kalender staat ook in de boekenkast van het ouderportaal.
Hierin staan alle op dat moment bekende activiteiten, vakanties en vrije dagen vermeld.

Schoolvakanties 2019-2020
Meivakantie:                  27 april 2020 t/m 8 mei 2020
Zomervakantie:            20 juli 2020 t/m 28 augustus 2020

vrije dagen 2019-2020
Studiedagen:                   11-10-2019, 06-04-2020, 14-04-2020
Goede vrijdag:               10-04-2020 
2e paasdag:                     13-04-2020 
Hemelvaartsdag:         21-05-2020 en de dag erna 22-5-2020 ook vrij
2e pinksterdag:             01-06-2020

Schoolvakanties 2020-2021
Herfstvakantie:             19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie:               21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie:     22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
Meivakantie:                  26  april 2021 t/m 7 mei 2021
Zomervakantie:            19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

vrije dagen 2020-2021
Studiedagen:                   nog niet gepland
Goede vrijdag:               02-04-2021 
2e paasdag:                     05-04-2021 
Hemelvaartsdag:         13-05-2021 en de dag erna 14-5-2021 ook vrij
2e pinksterdag:             24-05-2021