Schoolkalender, vakantie en vrije dagen

Schoolkalender
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle gezinnen een schoolkalender toegestuurd, via het ouderportaal. De kalender staat ook in de boekenkast van het ouderportaal.
Hierin staan alle op dat moment bekende activiteiten, vakanties en vrije dagen vermeld.

Schoolvakanties 2020-2021
Meivakantie:                  26  april 2021 t/m 7 mei 2021
Zomervakantie:            19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

vrije dagen 2020-2021
Studiedagen:                   25 mei 2021 
Goede vrijdag:               02-04-2021 
2e paasdag:                     05-04-2021 
Hemelvaartsdag:         13-05-2021 en de dag erna 14-5-2021 ook vrij
2e pinksterdag:             24-05-2021

Schoolvakanties  2021-2022 
 Herfstvakantie                                 18 t/m 22 oktober 2021 
Kerstvakantie                                   27 december 2021 t/m 7 januari 2022  
Voorjaarsvakantie                          28 februari t/m 4 maart 2022 
Meivakantie                                      25 april t/m 6 mei 2022 (2 weken)  
Zomervakantie                                 11 juli t/m 19 augustus 2022 

Vrije dagen 2021-2022
Studiedagen:                                      nog niet gepland
Goede Vrijdag en 2e Paasdag: vrijdag 15 april en maandag 18 april 2022 
Hemelvaart:                                        donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 
2e Pinksterdag:                                 maandag 6 juni 2022