Schoolkalender, vakantie en vrije dagen

Schoolkalender
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle gezinnen een schoolkalender toegestuurd, via het ouderportaal. De kalender staat ook in de boekenkast van het ouderportaal (De activiteiten worden ook vermeld in de agenda van het ouderportaal). Hierin staan alle op dat moment bekende activiteiten, vakanties en vrije dagen vermeld.
In de nieuwsbrieven worden eventuele wijzigingen doorgegeven.

Schoolvakanties  2021-2022 
 Herfstvakantie                                18 t/m 22 oktober 2021 
Kerstvakantie                                   27 december 2021 t/m 7 januari 2022  
Voorjaarsvakantie                          28 februari t/m 4 maart 2022 
Meivakantie                                      25 april t/m 6 mei 2022 (2 weken)  
Zomervakantie                                 11 juli t/m 19 augustus 2022 

Vrije dagen 2021-2022
Studiedagen:                                      maandag 27 sept. 2021, donderdag 3 februari 2022, dinsdag 7 juni 2022 hele dag
                                                                    donderdag 14 april kinderen om 12.30 uur vrij

Goede Vrijdag en 2e Paasdag: vrijdag 15 april en maandag 18 april 2022 
Hemelvaart:                                        donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 
2e Pinksterdag:                                 maandag 6 juni 2022