Schoolkalender, vakantie en vrije dagen

Schoolkalender
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle gezinnen een schoolkalender toegestuurd, via het ouderportaal. De kalender staat ook in de boekenkast van het ouderportaal.
Hierin staan alle op dat moment bekende activiteiten, vakanties en vrije dagen vermeld.

Schoolvakanties 2019-2020
Herfstvakantie:             21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie:               23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie:     24 februari 2020 t/m 28 februari 2020   
Meivakantie:                  27 april 2020 t/m 8 mei 2020
Zomervakantie:            20 juli 2020 t/m 28 augustus 2020

vrije dagen 2019-2020
Studiedagen:                 
Goede vrijdag:               10-04-2020 
2e paasdag:                     13-04-2020 
Hemelvaartsdag:         21-05-2020 en de dag erna 22-5-2020 ook vrij
2e pinksterdag:             01-06-2020