Privacy en veiligheid

Privacy
De privacy van leerlingen en medewerkers en de veiligheid van onze netwerken zijn belangrijk.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de norm waaraan VPCO wil voldoen.
Soms liggen de zwakke schakels bij leveranciers. Continu wordt aan verbetering gewerkt, waarbij de PO-raad en Kennisnet i.s.m. de overheid het onderwijs ondersteunen.
Soms liggen de zwakke schakels in de school. We werken aan bewustmaking van verantwoordelijkheden en verbetering van houding van medewerkers en leerlingen. 
Heutink ICT is onze netwerkbeheerder. Zij bewaakt dat de netwerken up-to-date zijn.

Veiligheid
Op De Pelikaan werken we voortdurend aan de fysieke en mentale veiligheid - of het welbevinden - van leerlingen.

Wij zijn een Kanjerschool
Dat houdt in dat alle leerkrachten zijn geschoold in het geven van de Kanjertraining. Deze methode bevordert het vertrouwen van leerlingen onderling door inzet van lessen, gesprekken en regels. Zie voor details: https://www.kanjertraining.nl/

Daarnaast vinden we de fysieke veiligheid van onze leerlingen belangrijk: bij aanschaf en onderhoud van toestellen of een verandering in plein of gebouw houden we hier rekening mee. We oefenen regelmatig een ontruiming en zorgen voor EHBO-diploma's in groep 8. Onze Arbo- en preventiemedewerker zorgt voor borging van alle afspraken.