Nieuwe ouders

Informatie nieuwe ouders
PCB De Pelikaan is een protestants christelijke basisschool. Vanuit de grondslag en de doelstelling van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs geven we op PCB De Pelikaan vorm aan actueel Christelijk onderwijs. Wij hebben de ambitie om ervoor te zorgen dat de leerlingen door de verhalen uit de Bijbel, de christelijke liederen en de omgang met elkaar Gods liefde leren kennen.

Oriënterend gesprek
Om een goed beeld van onze school te krijgen, bent u van harte welkom voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit oriënterend gesprek informeren we u over onze identiteit en onze visie op onderwijs en is er alle ruimte voor uw vragen. Tijdens de rondleiding kunt u de sfeer ervaren op PCB De Pelikaan.

Kies de juiste school voor uw kind!
De juiste school kiezen voor uw kind is geen gemakkelijke opgave. U zoekt niet alleen het beste voor uw kind, maar ook u als ouder moet zich er goed bij voelen. Omdat ouders en kinderen allemaal verschillend zijn en er verschillende scholen bestaan, is dit een hele zoektocht. Het gaat erom wat het best is voor u en uw kind. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 0341-357799 of een e-mail sturen naar info.pcbdepelikaan@vpcoputten.nl.