Missie en visie

Missie
De Missie van onze school luidt:  "Samen groeien naar zelfstandigheid"

Visie
Bij het verlaten van onze basisschool is het belangrijk dat de kinderen zich voldoende kennis en vaardigheden hebben eigen gemaakt om een voor hen geschikte vervolgopleiding te kunnen kiezen.

Hoofddoel van ons onderwijs is de kinderen kennis en vaardigheden meegeven en ze leren met elkaar om te gaan op een manier die door onze Heer, Jezus Christus, is voorgedaan. Vriendschap, samenwerking, verantwoordelijkheid en openheid naar elkaar zijn daarbij basale thema's. Daarbij mogen de kinderen zich gedragen en omgeven weten door de allesomvattende liefde van God.