Leerplicht en extra vrije dagen

vakantieverlof buiten de schoolvakanties en verzoek vrije dagen
Leerplicht en extra vrije dagen
Het komt voor dat ouders een verzoek doen voor extra vrije dagen of voor vakanties buiten het vakantierooster. In principe kan hiervoor geen toestemming verleend worden. Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen over de rechten en plichten die u heeft, zetten we ze op een rijtje:
  • Kinderen van vier jaar zijn nog NIET leerplichtig. U kunt daarom in voorkomende gevallen volstaan met een mededeling over eventuele afwezigheid. Wij vragen u wel zuinig met dit recht om te gaan. Vierjarigen gaan al een aantal uren per week minder naar school.
  • Kinderen vanaf 5 jaar zijn volgens de wet leerplichtig en moeten daarom de school op de door de school vastgestelde tijden bezoeken. Wettelijk is wel geregeld dat kinderen van 5 jaar maximaal 5 uur per week thuis gehouden mogen worden. Ook in dit geval vragen wij u hier alleen indien noodzakelijk gebruik van te maken. Deze mogelijkheid tot vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.
  • Voor bijna alle andere gevallen heeft u bij afwezigheid van uw kind toestemming nodig van de directeur van de school. De directeur kan in geval van 'gewichtige omstandigheden' toestemming geven tot maximaal tien dagen verzuim per schooljaar. Onder deze gewichtige omstandigheden vallen bijvoorbeeld jubileum, huwelijksfeest en begrafenis. Voor dit soort gelegenheden wordt altijd verlof verleend. U kunt volstaan met een verzoek/mededeling aan school.
  • Ook vakantieverlof buiten de schoolvakanties kan onder deze 'gewichtige omstandigheden' vallen. Als iemand vanwege zijn of haar werkzaamheden niet in de zomervakantie met het gezin weg kan, dan mag een beroep op deze regeling worden gedaan. Er moet echter aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
  1. Er dient een schriftelijke verklaring van de werkgever te zijn, waarin deze bevestigt dat de betreffende ouder gedurende de zomervakantie vanwege de aard van het beroep niet gemist kan worden;
  2. De vrije dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
Verzoeken om vrij te krijgen voor een wintersportvakantie, een lang weekend of midweek in een bungalowpark voldoen niet aan deze voorwaarden. De directies van de Puttense basisscholen hebben -in overleg met de leerplichtambtenaar van deze regio  afgesproken dat ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar wordt gemeld. Deze kan een proces-verbaal opmaken, waarmee een boete geriskeerd wordt. Echter: wij gaan wat menselijk met de wet om, dus bij twijfel over een al dan niet 'gewichtige omstandigheid' neemt u natuurlijk altijd contact op met school.
 
Vakantieverlof buiten de schoolvakanties
 Echter: er kunnen momenten, gebeurtenissen in iemands leven zijn dat niet de wet maar het gevoel of een uitzonderlijke situatie de doorslag moeten geven. Neem dus bij twijfel altijd contact op met de directeur van de school.
 
Verzoek vrije dagen
Alle verzoeken om vrije dagen of dagdelen lopen via de directie. Het formulier kunt u afhalen bij de directie/administratie. U vindt hieronder en in de downloads ook de formulieren.

klik hier voor formulieren verlof-/ vakantieaanvragen

bureau leerlingzaken