Absentie melden

Wanneer uw kind ziek is kunt u  dit doorgeven via het ouderportaal of  's ochtends van 08.00 tot  08.15 uur telefonisch aan de school (0341-357799). Graag horen wij ook van u de reden van de absentie.