Visie op leren

We vinden het belangrijk dat we allemaal blijven leren, dat geldt voor onze kinderen maar ook voor het team. Een leven lang leren! In een snel veranderende maatschappij vraagt het van ons dat we leerbaar blijven. Kinderen leren omdat ze van nature nieuwsgierig zijn en graag nieuwe dingen leren.

Dit is dan ook het uitgangspunt voor onze lessen, die betekenisvol en interactief zijn. We bieden de mogelijkheid om kennis en vaardigheden op diverse manieren te verwerven. Dat kan zijn door lessen zelfstandig te maken of door middel van samenwerken. We zetten gepersonaliseerd leren in met behulp van ICT, verwerken het geleerde op een creatieve manier of trekken erop uit. Ook het team blijft zich ontwikkelen als geheel maar ook als individu.