Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. De instructie van de leerkracht dóet ertoe! We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Want kinderen ontwikkelen zich en leren meer binnen een veilig pedagogisch klimaat.

Onze lessen zijn veelal opgebouwd volgens het Effectieve Directe Instructiemodel. Belangrijke aspecten daaruit zijn: een duidelijk doel in de les, heldere instructie waarin de leerkracht de vaardigheid aanleert volgens het modellen (voordoen), actieve werkvormen, controle van begrip, differentiatie en evaluatie. Daarnaast proberen we bij de wereld oriënterende vakken kinderen te laten ervaren, ontdekken en verwonderen.  Door informatie te geven en daarbij de kinderen goede vragen te stellen die hen uitdagen verder te denken. In de groepen 1 en 2 ligt het accent op ontdekkend leren, de leerkrachten kennen de leerlijnen en volgen en stimuleren de kinderen om nieuwe dingen te ontdekken en te leren.

We vinden het belangrijk om te werken aan een goede relatie met de leerlingen. Dat doen we door een open houding aan te nemen en uit te gaan van het positieve. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en spreken deze ook uit. We vinden het belangrijk dan we kinderen begeleiden naar een stukje zelfstandigheid en redzaamheid. Hiervoor gebruiken we o.a. de Kanjertraining. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

We geven handvatten die kinderen in staat stellen in alledaagse situaties zelfstandig op te treden. We stimuleren hen door oefening zich deze vaardigheden eigen te maken.

Zelfvertrouwen en zelfstandigheid zijn belangrijke pijlers voor een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling. Bovenstaande geldt niet alleen voor onze relatie met kinderen, maar ook voor onze omgang met ouders en met elkaar in het team. De open houding en het wederzijds respect zijn essentieel bij het geven en ontvangen van feedback, alleen dan kunnen we een leven lang leren.