Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders en een leerkracht. De OC vergadert 1x per maand. In de OC komt vooral de dagelijkse gang van zaken in de school aan de orde. Zij bereidt bijzondere feesten en allerlei andere activiteiten voor en helpt bij de uitvoering. Op een ouderavond of via de nieuwsbrief wordt er verantwoording afgelegd over de besteding van de oudergelden. 

Voor het organiseren van de activiteiten wordt er van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. De hoogte daarvan is dit schooljaar:
 • Een gezin met één kind op school € 25,00
 • Een gezin met twee kinderen op school € 40,00
 • Een gezin met drie of meer kinderen op school € 55,00
Voor deze bijdrage wordt geen overeenkomst opgesteld, daar in de praktijk blijkt dat nagenoeg alle ouders dit bedrag willen betalen. Wij verzoeken u de school te machtigen dit bedrag te mogen incasseren. 

klik hier voor machtiging ouderbijdrage

Voor grote en kleine activiteiten van de OC kunt u zich jaarlijks opgeven via een enquêteformulier. Hieruit worden dan werkgroepen samengesteld die voor dat schooljaar bepaalde activiteiten organiseren.

De oudercommissie is als volgt samengesteld:
 • Jeannette Koning (voorzitter)
 • Charissa Kortrijk (penningmeester)
 • Liesbeth Livestro (secretaris)
 • Agnes v.d. Brink (namens het team)
 • Ireen Timmer (schoolbibliotheek)
 • Jannet de Leeuw (t-shirts) 
 • Erika v.d. Hoorn (hoofdluis)
 • Anouk Goettsch
 • Dunja Renden
 • Sharone Bakker
 • Julia v.d. Horst
Voor vragen kunt u mailen naar:  oudercommissie@pcbdepelikaan.nl