PCB De Pelikaan
Boekweitstraat 24
3882 GN Putten
(0341) 357799
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Protestants Christelijke Basisschool te Putten - Samen groeien naar zelfstandigheid

Oudercontact

Uitslag ouderenquete

Klik hier voor de uitslag van de ouderenquete 2011

Contacten met ouders

Een goed contact tussen leerkrachten en ouders is van groot belang.

In de schoolkalender, die wij bij aanvang van het nieuwe schooljaar uitdelen, informeren wij u over algemene schoolzaken en belangrijke gebeurtenissen op school. Betrokkenheid van uw kant voor schoolse zaken stellen wij zeer op prijs.

Daarnaast stellen wij het zeer op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.

Tegenwoordig is de hulp van ouders binnen de school niet meer weg te denken. Daarom doen we, via een vragenlijst, een beroep op de ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie.

Hieronder geven wij de mogelijkheden van contacten tussen ouders en school weer:

Introductie nieuwe ouders

In de eerste periode dat uw op kind op school zit, krijgt u een uitnodiging om op school te komen voor een kennismakingsochtend voor ouders.

U brengt deze ochtend een bezoek aan groep 1 en u krijgt van de directeur aanvullende informatie over de manier van werken in de kleutergroepen. Tevens komen andere zaken die van belang zijn voor u en uw kind aan de orde. Op deze manier krijgt u een goede kijk op onze school.

Tijdens deze bijeenkomst vertelt de voorzitter van de oudercommissie u over de activiteiten van de oudercommissie op De Pelikaan. Zij verzetten binnen de school in het algemeen en bij de groepen in het bijzonder erg veel werk en willen u graag informeren of u ook een rol kunt spelen bij deze wijze van ouderbetrokkenheid.

Aan het begin van elk schooljaar houden we een inloopmiddag voor de ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 4. Zij kunnen dan kennismaken met de nieuwe groep c.q. leerkracht.

Schoolkrant

Tweemaal per jaar verschijnt onze schoolkrant. In deze krant leest u artikelen over onderwerpen die we graag onder uw aandacht willen brengen, maar is natuurlijk ook gevuld met werkjes van en voor de kinderen.

Het geld dat we krijgen voor het plaatsen van advertenties wordt gebruikt voor bekostiging van deze krant.

Door het bestuur is besloten geen andere sponsoring toe te staan, dan sponsoring d.m.v. de advertenties in de schoolkrant.

Nieuwsbrief

Eens in de twee weken krijgt uw kind een nieuwsbrief mee, waarin actuele zaken vermeld staan, met uit enkele groepen klassenwerk.

Rapportbespreking

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen twee keer per jaar een rapport, in maart en in juni. U wordt dan uitgenodigd om dit met de desbetreffende leerkracht te bespreken. Deze gesprekken duren tien minuten.

Open dag

Om de sfeer, die er bij uw kind in de groep heerst, te kunnen proeven, hebben wij als school 2 open ochtenden ingesteld. U kunt d.m.v. een intekenlijst aangeven bij welke les(sen) u graag aanwezig wilt zijn.

Dit is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe uw kind zich manifesteert in de klas en om het reilen en zeilen in de groep eens te bekijken.

 Kijkmiddag

Twee keer per jaar is er een kijkmiddag. Dan staat de school open en kunt u, samen met uw kind, in de groepen het werk bekijken. Broertjes en zusjes en opa’s en oma’s zijn uiteraard ook welkom. Deze middagen gaan altijd een paar dagen vooraf aan de rapportencontactavonden.

 Ouderhulp

Ouders zijn op vele manieren actief in school. De huidige basisschool kan niet zonder en wij waarderen dat. De medezeggenschapsraad en oudercommissie spelen een belangrijke rol in de school. Maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten tijdens en na schooltijd.

Een paar voorbeelden:

  • Hulp bij het gebruik van de computer
  • Hulp bij het uitlenen van bibliotheekboeken
  • Hulp bij het afdrukken van de schoolkrant
  • Hulp bij het overblijven
  • Hulp bij creatieve middagen
  • Hulp bij sportactiviteiten

Maken en onderhouden van speeltoestellen en tuin 

Ouderavonden

Jaarlijks worden er op onze school diverse avonden georganiseerd voor alle ouders. Het begint altijd met de informatieavond in september. Leerkrachten informeren u over methodes, regels in de klas en specifieke zaken rond de vakken.

Er kan door de oudercommissie en de medezeggenschapsraad in samenwerking met het personeel een ouderavond worden georganiseerd. Daarnaast zijn er de zgn. praatmiddagen/avonden. Verder de avonden die wat informeler van aard zijn, zoals o.a. de afsluiting van het jaarlijks project.

Aan het eind van groep 8 houden we de traditionele afscheidsavond, waarin de leerlingen van deze groep al hun creativiteit laten zien in de opvoering van een musical.